Volleyball

Volleyball er valgfaget for de elever, der bare ikke kan få bold nok!

Volley er et valgfag, hvor der både indgår taktiske, tekniske og fysiske elementer. Volleyball skal give en oplevelse af teamwork, som alle uanset niveau vil være en del af.

Vi arbejder målrettet med at få opbygget den gode teknik, der er genvejen til det gode spil.

Skolen deltager i diverse turneringer i efterskoleregi.

Teknik, fight og højt humør er kodeordene.