Selvevaluering

Selvevaluering skoleåret 2015/16
I skoleåret 2015/16 gennemførtes den lovpligtige selvevaulering med udgangspunkt i det afsnit i skolens værdigrundlag, der omhandler respekt, næstekærlighed, ærlighed mm. Eleverne blev via et anonymt spørgeskema spurgt om de oplever, at skolens lærere optræder i tråd med skolens værdier.

Undersøgelsen var frivillig for eleverne og 80 elever har svaret på spørgsmålene - det svarer til 2/3 af skolens elever.

Hensigten med evalueringen var at sikre, at vi her på skolen også gør det, vi siger, vi gør. Resultatet af undersøgelsen viste, at langt den største del af eleverne opfatter deres lærere som glade, troværdige, ærlige mennesker som de har tillid til. Eleverne er trygge ved skolens lærere og føler, at de altid kan henvende sig til lærerne med personlige problemer.

Resultaterne af evalueringen ligger til grund for et videre arbejde med værdierne i skolens dagligdag.