Samfundsfag

Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at du får lyst og evne til at forstå det samfund, du er en del af. Du skal bl.a. arbejde med begreber som demokrati og historie og derigennem blive kritisk og i stand til at analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.