Linjefag for dig, der har interesse i at dygtiggøre dig inden for den rytmiske side af gymnastikken.

Vi arbejder med forskellige facetter af gymnastikken på et højere plan og mere dybdegående end i de obligatoriske gymnastiktimer. f.eks.:

  • små sekvenser: igennem forskellige genre som: funk, dance, jazz, sving,house og forskellige andre udtryksformer og spring over gulv
  • håndredskaber: leger og øver "tricks" samt små sammensætninger
  • musik: lære at følge forskelligt musik: 4/4,¾ og andre
  • fejlretning: arbejde sammen 2 og 2, bruge spejle (som skolen er i besiddelse af)

Koncentreret arbejde mod dygtiggørelse inden for genren rytmisk gymnastik.

Under opvisningen vil linjefagsholdet få mulighed for at vise ekstra ting, de har arbejdet med.

SE LEDIGE PLADSER