Økonomi

Forældrebetaling

Når man vælger et alternativt til folkeskolen, er det forbundet med udgifter.

Der gives ikke længere kommunestøtte, men kun statsstøtte.

Statsstøtten er afhængig af forældrenes indkomst. Når statsstøtten udregnes, tager man også hensyn til, om der er søskende under 18 år.

Hvad får du for dine penge?

  • Undervisning
  • Kost og logi
  • et normalt materialeforbrug i værkstederne m. m
  • Ekskursioner - Skitur til Norge
  • Skoledragt og opvisningsdragt

Depositum
Ca. et år før skoleåret starter, skal der være indbetalt et depositum på 1000 kr, som tilbagebetales, hvis skoleåret gennemføres samt 1000 kr. til skoletøj.

Er der eventuelt et mellemværende eleven og skolen imellem, fradrages dette.

Udmeldelse
Hvis eleven selv afbryder sit ophold, betales et udmeldelsesgebyr, som på nuværende tidspunkt svarer til 3 ugers skolepenge (6.675 kr.).

Foreligger der en skriftlig udmeldelse med en varsling på 3 uger, skal der ikke betales udmeldelsesgebyr.

Egenbetaling/statsstøtte
Det er husstandens samlede indkomst i det andet kalenderår forud for det år, hvori støtteperioden begynder, som danner grundlag for støtten. For hver søskende under 18 år, fratrækkes der fra indkomsten 33.678 kr. Det betyder, at hvis et ungt menneske skal være elev på skolen i skoleåret 2016/17 er det indkomsten i  2014/15 der ligger til grund for beregningerne.

Regeringen har tildelt alle efterskoler en pulje penge, som skal anvendes til individuel, supplerende elevstøtte. Efterskolen kan med den individuelle elevstøtte hjælpe forældre, der har svært ved at financiere et efterskoleophold. Hvis en familie ønsker at komme i betragtning i forhold til denne pulje, kontaktes efterskolens forstander Kirsten Tygesen

Støtteberegning klik her