Kristendom

I kristendomstimerne skal du arbejde med bibelske fortællinger, salmer andre kristne tekster og information om andre religioner. Alt dette skal du gøre for at forstå dig selv i forhold til andre mennesker og den kultur, du lever i. Du skal opnå en erkendelse af og en forståelse for den rolle religioner spiller for dig og for andre mennesker omkring dig.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.