Historie

I historietimerne skal du bruge al den viden, du har omkring Danmarks og andre staters historie. Formålet er at styrke din bevidsthed omkring Danmarks historie og derigennem opnå en identitet, så du bliver i stand til at se andre lande og befolkninger i forhold til dig selv.

Du kommer til at arbejde med fortid, nutid og fremtid med historiske tekster, film og fortælling. Du skal i årets løb lave forskellige skriftlige opgaver.

Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen. Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.