Geografi

I geografitimerne skal du arbejde med din egen forståelse og viden omkring de naturgivne og de kulturskabte forudsætninger for livet i Danmark. Du skal blive i stand til at sammenligne Danmarks forhold med andre lande i verden.

Emner som klima, plantebælter, landskabets udvikling, befolkningsudvikling, råstoffer og samspillet mellem mennesker og natur vil blive en del af geografiundervisningen. Computer og active boards indgår naturligt i undervisningen.

Dit udbytte af undervisningen vil året igennem blive evalueret i samarbejde med din lærer.

Undervisningen tager sit udgangspunkt i de trinmål og slutmål, der er gældende for folkeskolen og året afsluttes med folkeskolens prøver.