Regler

Skolens regler er udarbejdet for, at både du og dine efterskolekammeraters får et godt og vellykket ophold på BGI-E. 

Reglerne underskives og accepteres af elever og forældre inden efterskoleopholdet starter.

Reglerne er formuleret sådan: 

Disse regler gælder for alle elever, der bliver optaget på efterskolen og står ikke til diskussion:

Skolen forbeholder sig ret til at behandle elever forskelligt.

Mobning tolereres ikke.

Eleverne må komme på hinandens fløje på de af skolen fastsatte tidspunkter.

Vi forlanger en pæn omgangstone mellem alle, og at de henstillinger der bliver givet følges.

Elever har mødepligt til timer, måltider, arbejdsopgaver og fællesarrangementer.

Skolen fralægger sig ethvert ansvar over for tyverier og opfordrer eleverne til at låse værelser og skabe.

Enhver omgang med rusmidler, alkohol, tobaksvarer, e-cigaretter og lign. er ikke tilladt, så længe eleven er i skolens varetægt.

Elever må ikke møde op på skolen i beruset eller påvirket tilstand.

Eleverne må ikke gå i seng med hinanden eller have anden seksuel samkvem, mens de er i skolens varetægt.

 

Skolen forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet - bortvise eleven, hvis skolens regler overtrædes.

LEDIGE PLADSER

Kontakt information

Bramming gymnastik- & idrætsefterskole

Gabelsvej 12

6740 Bramming

Tel: 75 17 38 33

be@bramming-efterskole.dk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mød os også her