Regler

Skolens regler er udarbejdet for, at både du og dine efterskolekammeraters får et godt og vellykket ophold på BGI-E. 

Reglerne underskives og accepteres af elever og forældre inden efterskoleopholdet starter.

Reglerne er formuleret sådan: 

 • Pigerne må ikke komme i drengehusene, og drengene må ikke komme i pigehusene udover på de af skolen fastsatte tidspunkter (fra middagsmaden til kl. 21.45).
   
 • Enhver omgang med øl og spiritus på skolen, på ture ud fra skolen, samt i skoletiden er forbudt. Overtrædelse kan medføre bortvisning.
   
 • Enhver omgang med rusmidler på skolen er forbudt. Overtrædelse kan medføre bortvisning.
   
 • Rygning er forbudt på skolen, samt ture ud fra skolen. Det betyder, at du kun har mulighed for at ryge, når du er hjemme på weekend eller på ferie.
   
 • Mobning tolereres ikke.
   
 • Vi forlanger en pæn omgangstone mellem alle, og at de henstillinger, der bliver givet, følges.
   
 • Der er mødepligt til alle timer, der står på skoleskemaet.
   
 • Skolens fællesarrangementer skal følges.
   
 • Skolen fralægger sig ethvert ansvar over for tyverier af penge m.m., hvis man sløser med sine ting. 

Skolen forbeholder sig ret til at ophæve samarbejdet - bortvise eleven, hvis skolens regler overtrædes.

LEDIGE PLADSER

Kontakt information

Bramming gymnastik- & idrætsefterskole

Gabelsvej 12

6740 Bramming

Tel: 75 17 38 33

be@bramming-efterskole.dk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mød os også her