Gl. elevdag Lørdag d. 11. maj 2019

 

Da vi rent administrativt har prioriteret kun at sende indbydelser ud til medlemmer af elevforeningen, vil vi opfordre alle til at hive fat i gamle efterskolekammerater og fortælle dem om elevdagen. Specielt opfordrer vi til, at jubilarholdene gør en indsats for at få kontakt til gamle kammerater. Alle gamle elever er velkomne, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. 

Vi kan hjælpe med oversigter over navne på alle elevhold, men vi har desværre ikke adresser på alle.

Jubilarer Forlod skolen i år
5 års 2014
10 års 2009
25 års 1994
30 års 1989
40 års 1979
50 års 1969
60 års 1959
70 års 1949

PROGRAM

12.00   Frokost for jubliarer - herunder fortællinger, fotografering mm. (tilmelding nødvendig)

15.00   Elevmøde for alle tidligere elever. Gymnastikopvisning ved skolens elever

15.45   Kaffe

16.15   Hygge, efterskolebio i store skolestue mm.

18.00   Farvel og tak for i dag med en hotdog i spisesalen.

Prisen for jubilararrangementet er 85 kr.  Indbetaling skal ske til skolens bankkonto reg: 9244 konto: 45 734 84 237 – senest 5. maj 2019. Oplys navn og hvilket år I gik ud af skolen. I er først tilmeldt, når betalingen er registreret. .På glædeligt gensyn

Forstander Kirsten Tygesen og Elevforeningen

LEDIGE PLADSER

Kontakt information

Bramming gymnastik- & idrætsefterskole

Gabelsvej 12

6740 Bramming

Tel: 75 17 38 33

be@bramming-efterskole.dk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mød os også her