Gl. elevdag Lørdag d. 26. maj 2018

Program og indbydelse følger senere 

Da vi rent administrativt har prioriteret kun at sende indbydelser ud til medlemmer af elevforeningen, vil vi opfordre alle til at hive fat i gamle efterskolekammerater og fortælle dem om elevdagen. Specielt opfordrer vi til, at jubilarholdene gør en indsats for at få kontakt til gamle kammerater. Alle gamle elever er velkomne, uanset om de er medlem af foreningen eller ej. 

Vi kan hjælpe med oversigter over navne på alle elevhold, men vi har desværre ikke adresser på alle.

Jubilarer Forlod skolen i år
5 års 2013
10 års 2008
25 års 1993
30 års 1988
40 års 1978
50 års 1968
60 års 1958
70 års 1948

Prisen for jubilararrangementet er 85 kr. Middag om aftenen koster 65 kr. Indbetaling skal ske til skolens bankkonto reg: 9244 konto: 45 734 84 237 – senest 14. maj 2018. Oplys navn og hvilket år I gik ud af skolen. I er først tilmeldt, når betalingen er registreret. Det er en god ide, at have småpenge med til betaling af drikkevarer.På glædeligt gensyn

Forstander Kirsten Tygesen og Elevforeningen

LEDIGE PLADSER

Kontakt information

Bramming gymnastik- & idrætsefterskole

Gabelsvej 12

6740 Bramming

Tel: 75 17 38 33

be@bramming-efterskole.dk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mød os også her